Zoutman Verandert

De ruimte voor uitbreidingsmogelijkheden voor wonen en bedrijven in Reeuwijk-Brug is schaars.

Als gemeente onderzoeken we daarom of voor bedrijven een uitbreiding ten westen van bedrijventerrein Zoutman mogelijk is. Dat biedt ruimte om het oostelijk deel van Zoutman te transformeren naar wonen. Doel van het onderzoek is dus zowel extra ruimte voor bedrijven vinden als nieuwe locaties voor woningbouw. Dat onderzoek doen we graag samen met ondernemers, bedrijven, eigenaren en omwonenden. Doet u mee?

Informatie over corona
Voor algemene informatie over corona verwijzen we u graag naar onze gemeentelijke website. Wij blijven u over het project informeren via onze website en de nieuwsbrief.

Bijeenkomst 7 december

Op maandagavond 7 december heeft de vierde digitale gebiedsbijeenkomst plaatsgevonden over de haalbaarheid van de uitbreiding en transformatie van bedrijventerrein Zoutman.

Hierin zijn de belangrijkste conclusies van de haalbaarheidsstudie met de ondernemers, eigenaren en omwonenden gedeeld. De presentatie en videoregistratie van deze avond kunt u hier vinden.

Uitbreiding
Zoutman-West

Kansen voor ondernemers met aandacht voor duurzaamheid en inrichting van de openbare ruimte.

Lees verder

Transformatie
Zoutman-Oost

Ruimte voor wonen met een gezond woonklimaat, voldoende groen, water en verblijfsruimten.

Lees verder

Participatie
Bijeenkomsten

De gemeente organiseert bijeenkomsten om samen met u Zoutman vorm te geven.

Naar de bijeenkomsten