Zoutman Verandert

De ruimte voor uitbreidingsmogelijkheden voor wonen en bedrijven in Reeuwijk-Brug is schaars.

Als gemeente onderzoeken we daarom of voor bedrijven een uitbreiding ten westen van bedrijventerrein Zoutman mogelijk is. Dat biedt ruimte om het oostelijk deel van Zoutman te transformeren naar wonen. Doel van het onderzoek is dus zowel extra ruimte voor bedrijven vinden als nieuwe locaties voor woningbouw. Dat onderzoek doen we graag samen met ondernemers, bedrijven, eigenaren en omwonenden. Doet u mee?

Digitale bijeenkomsten
Op dinsdag 12 mei en maandag 18 mei hebben er twee online bijeenkomst plaatsgevonden voor Zoutman-West en Zoutman-Oost. Heeft u dit gemist en wilt u graag terug kijken? Dan vindt u hier de livestream-link, documentatie, verslaglegging en veelgestelde vragen van beide avonden. Houdt u onze website goed in de gaten voor toekomstige ontwikkelingen.

Informatie over corona
Voor algemene informatie over corona verwijzen we u graag naar onze gemeentelijke website. Wij blijven u over het project informeren via onze website en de nieuwsbrief.

Uitbreiding
Zoutman-West

Kansen voor ondernemers met aandacht voor duurzaamheid en inrichting van de openbare ruimte.

Lees verder

Transformatie
Zoutman-Oost

Ruimte voor wonen met een gezond woonklimaat, voldoende groen, water en verblijfsruimten.

Lees verder

Participatie
Bijeenkomsten

De gemeente organiseert bijeenkomsten om samen met u Zoutman vorm te geven.

Naar de bijeenkomsten