Uitbreiding Zoutman-West

Kansen voor ondernemers met aandacht voor duurzaamheid, ontsluiting en inrichting van de openbare ruimte.

Bij Zoutman-West zijn o.a. planologische (on)mogelijkheden, marktbehoefte en doorlooptijd van belang. Gezien de goede bereikbaarheid is de locatie voor een grotere regio interessant, zowel voor grotere als kleine bedrijven. Vraag is dan ook welk type bedrijvigheid wenselijk is: klein- of grootschalig, lokaal of van buiten de gemeente, met lage of hoge verkeersproductie etc. En vooral hoe hierop kan worden gestuurd. We onderzoeken of lokale bedrijven naar Zoutman-West willen verhuizen. Grondposities en daarbij te volgen grondpolitiek onderzoeken we daarbij ook, het overgrote deel van de gronden is in particuliere handen. In een stedenbouwkundig plan werken we vervolgens een logische verkaveling uit, met aandacht voor thema’s als duurzaamheid, ontsluiting en inrichting van de openbare ruimte.

Interesse in een bouwkavel?

De gemeente is benieuwd of er interesse is voor bedrijfskavels op Zoutman-West. Partijen die concreet geïnteresseerd zijn kunnen hier aangeven welke behoefte zij hebben. Na ontvangst van uw reactie nemen wij contact met u op om met elkaar van gedachten te wisselen over uw wensen.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer