Bijeenkomst 1
Proces, kansen en (on)mogelijkheden Zoutman

  • 21 januari 2020
  • 19.30-22-00
  • De Brug te Reeuwijk-Brug.

Op dinsdag 21 januari heeft de eerste van vier gebiedsbijeenkomsten plaatsgevonden over de haalbaarheid van uitbreiding en transformatie van bedrijventerrein Zoutman in Reeuwijk-Brug. Een succesvolle opkomst met ruim 100 eigenaren, ondernemers, bewoners en omwonenden die kennis maakten met dit nog prille initiatief. Workshops met brainstormsessies en 'kwartet'spellen leidden tot interessante eerste inzichten. Dat belooft wat voor de volgende bijeenkomsten die moeten leiden tot een brede visie op het gebied. Opgesteld in nauwe samenwerking tussen gemeente en alle belanghebbenden van het hele gebied. De presentaties, eerste bevindingen en de resultaten van de polls zijn hier terug te vinden

Downloads