Bijeenkomst 2
Globale visie op het gebied, op zoek naar spelregels

  • 3 maart 2020
  • 19.30-22.00
  • De Brug te Reeuwijk-Brug.

Op dinsdag 3 maart vond de tweede van vier gebiedsbijeenkomsten plaats. Net als de eerste bijeenkomst begon de avond met een plenair gedeelte, ruim 60 aanwezigen beantwoordden weer vragen via hun smartphone over de toekomst van Zoutman. Tweederde bleek ook aanwezig te zijn geweest tijdens de eerste bijeenkomst. Na het plenaire gedeelte kon men weer kiezen uit twee workshoprondes over Zoutman-Oost en Zoutman-West. Voor Zoutman-Oost is een aantal voorbeelden van ingrepen gepresenteerd om het wonen te verdichten en de openbare ruimte te verbeteren. Het doel was om de deelnemers kennis te laten maken met een aantal concrete ingrepen en een gevoel te krijgen van het draagvlak van het type ingreep. Voor Zoutman-West zijn eerste globale schetsen besproken. Al met al vonden veel deelnemers het tijd worden voor meer concrete plannen. Zo weten eigenaren beter binnen welke kaders en regels transformatie mogelijk is, maar omwonenden ook waar zij aan toe zijn. De komende tijd zal de volgende stap worden gezet op weg naar een meer concrete visie voor Zoutman-Oost. Gelijktijdig werken we de mogelijkheden voor Zoutman-West uit naar een concreter plan. De presentaties van 3 maart, eerste bevindingen en de resultaten van de polls zijn hieronder terug te vinden.

Downloads