Bijeenkomsten

De gemeente organiseert bijeenkomsten om samen met alle belanghebbenden Zoutman vorm te geven.

Woensdag 31 maart 2021 is een ambtelijke presentatie aan de gemeenteraad over de haalbaarheid van zowel de mogelijke uitbreiding als transformatie van (een deel van) Zoutman. De presentatie is online te volgen via deze link. Een week later op 7 april staat een inhoudelijke opiniërende bespreking in de commissie ruimte van de gemeenteraad op de agenda.

7 december 2020

Bijeenkomst 4 - online

Delen van verzamelde input.

12 en 18 mei - online

Bijeenkomst 3

Aanscherpen Globale visie en spelregels. Online!

3 maart 2020

Bijeenkomst 2

Globale visie op het gebied, op zoek naar spelregels.

21 januari 2020

Bijeenkomst 1

Proces, kansen en (on)mogelijkheden Zoutman